Направете запитване

Изграждане на канализация - какво включва

Изграждането на канализационна ВиК система може да включва различни компоненти и да се различава значително според спецификата на конкретния обект. Както вече споменахме доброто планиране и по-конкретно добре създаденият проект на ВиК канализацията е в основата на успеха на този тип строителна дейност, имаща за цел правилното управление на водите в един имот.

Сред услугите ни при създаване на канализационна система ще откриете:

  • Изграждане на канализационна система за дъждовна вода;
  • Изграждане на сградни канализационни инсталации;
  • Изграждане на дворна канализация;

Не е тайна, че при изграждане на канализация в рамките на градовете и конкретно в Пловдив масово се използва тунелен подход, който се оказва доста прагматичен и не натоварва собствениците с нужда от допълнителни административни спънки, които както добре знаем не са приятни за никого.

Изграждането на нова канализация изисква изготвен проект, предварително одобрен от ВиК дружеството. Дейността, която упражняваме, свързана с изграждането на канализация, обхваща две звена: вътрешна и външна.

Вътрешна канализация

  • Осигуряване достъп до канализацията (къртене);
  • Демонтаж на стари канализационни тръби;
  • Свързване към съседи (към обща канализация);
  • Монтаж на нови канализационни тръби;

Външна канализация

  • Демонтаж на стари канализационни тръби;
  • Свръзка от жилищна сграда до централна канализация;
  • Дейности по зариване.

Стъпки при външна канализация

Първата стъпка при изграждане на външна канализация е свързана изцяло с направата на изкоп. Широчината на изкопа се изчислява според вида на инсталиране, диаметъра на тръбата и условията на почвата. В изкопите, където се поставя повече от една тръба, е необходимо да се предвидят легла на различни нива за тръбите.

Дълбочината, сама по себе си, се определя от вида на почвата и от размерите на тръбите, които участват в изграждането на външна канализация. Особено важно внимание се отделя на климатичните условия, като се осигурява такава дълбочина на тръбите, която не вещае тяхното замръзване, при по сурови условия.

Втората стъпка, през която се преминава, при изграждането на канализация, е инсталирането. За да ви запознаем възможно най-подробно с цялата същност на нашата дейност, то следва да преминаваме бавно и внимателно всяка една от стъпките, разясняваща ви в широки граници самия процес на изграждане.

Първото, което се изисква от специалистите, извършващи тази услуга, е изравняването на леглото и премахване на всяка една изпъкналост, която би могла да увреди тръбите. Най-подходящо е да се направи легло, изградено от камък или чакъл, но никога в направата му да не участват островръхи материали. След успешно приключване на строго фиксираната задача, преминаваме към следващото основно задължение на профилираното лице.

Съединяването на тръбите е сложен процес, криещ в себе си безгранична специфика. Тръбите следва да бъдат свързани по начин, който гарантира непрекъснатото движение на течността. В случай на съединяване посредством маншони, теоретично би могло да се допусне явление на изнизване. В този случай е необходимо да се предвиди блокиране с частично засипване на тръбата на всеки 30-40 м, като предварително се провери за евентуални размествания, и да се довърши засипването на изкопа в по-хладните часове на деня.

Изграждането на канализация е процес, който изисква немалко време и компетенции.

За да се радвате на качествено изграждане, то вие се нуждаете от фирма с опит и умения, каквито сме ние.

Направете запитване

Свържете се с нас

Обадете се сега: +359 896 870 730

4000, гр. Пловдив

инж. Николай Бонев

Последвайте ни

TOP