Направете запитване

Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни

Информация относно дружеството, което обработва данните Ви

ТермаБо ЕООД

ЕИК 205067211

гр. Пловдив 4000, ж.к. Тракия бл. 328, вх.Б ет.6

инж. Николай Бонев

Телефон: 0896 870 730
Email: info@termabo.com
Уеб сайт: www.termabo.com

Информация относно компетентния надзорен орган защита на личните данни

Комисия за защита на личните данни

гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02 915 3 518
Email: info@termabo.com
Уеб сайт: www.cpdp.bg

Какви бисквитки използваме и как да ги управлявате

Използваме Анализиращи бисквитки, които ни помагат да подобрим работа и ефективността на страницата ни, като чрез тях събираме информация относно броя на уникалните посещения и статистически данни за употребата на страницата ни.  Пълния списък с използваните от нас бисквитки, ще намерите в таблицата по-долу.

Бисквитки

Google Анализ е инструмент, който ни дава статистика за посещаемостта на нашия уеб сайт. Този инструмент е създаден от Гугъл. Чрез него получавате информация, като това колко посетители е имал днес нашият сайт, кои страници са разглеждани най-много и т.н.За пълна информация относно декларацията за поверителност на Гугъл Анализ посете: https://policies.google.com/privacy?hl=bg

Повече информация относно това как да управлявате бисквитки (включително да как да ги изтриете) според вида на браузъра, който ползвате, може да намерите на следните линкове:

Internet Explorer – https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-10
Firefox – https://support.mozilla.org/t5/How-To/Cookies/ta-p/16348
Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&ref_topic=14666
Safari – https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en_US
iOS – https://support.apple.com/en-us/HT201265

Чрез бутоните по-долу може да промените текущите настройки за бисквитките.

Изтриване на бисквитките 

Съгласявам се Отхвърляне

Колко дълго запазваме вашите данни

Събраните данни от формата за контакт се съхраняват до изготвяне на оферта за определеното запитване, или за срок от 5 години.

Какви права имате върху данните си

Във връзка с използването на уеб сайта намиращ се на адрес https://termabo.com и чрез съгласието си, при използване на формата за контакт или формата за запазване на часове личните ми данни да бъдат обработвани от дружеството съзнавам, че:

  • мога да оттегля моето съгласие по всяко време.
  • оттеглянето на съгласието ми по-късно няма да засегне
    законосъобразността на обработването, основано на даденото от мен съгласие.

Съзнавам, че имам право на информация за събираните от мен данни, за правото на достъп до тях, да искам данните ми да бъдат коригирани или изтрити, да искам обработването на данните ми да бъде ограничено и да възразя срещу определен начин на обработване на личните ми данни.

Къде изпращаме вашите данни

При сключване на договор за изпълнение личните Ви данни се предоставят на трети лица обработващи лични данни със счетоводни цели или на куриерска фирма с цел изпращане на документи при необходимост.

Предаването на лични данни на трети страни ще се осъществява само въз основа
на писмено споразумение с третата страна, което вменява на последната същите задължения по отношение защитата на личните данни, каквито имат страните по
настоящия договор.

В случай на действително или потенциално нарушение на защитата на
личните данни уведомяваме и предоставяме цялата необходима информация,
за изпълнение на задълженията за
уведомяване на компетентните надзорни органи и засегнатия(те) субект(и) на
данни, незабавно, но при всички случаи не по-късно от 24 часа, след констатиране за нарушението на защитата на личните данни.

Ние няма да прехвърляме извън Европейското икономическо пространство (ЕИП),
предоставените лични данни, без предварително писмено
съгласие от предоставилата ги страна. В случай на получено съгласие, да гарантира, че прехвърлянето на лични данни извън ЕИП е извършено съобразно законодателството за защита на личните данни.

Всяка от страните се задължава да информира другата страна за
постъпило искане от субект на данни да упражни свои права, съгласно
законодателството за защита на личните данни, във връзка с предадените личните данни

TOP